Microsoft Dynamics 365/CRM Resursi

On Demand

Klijenti su vaš najvredniji kapital. Znamo kako da ga uvećate!

Kako da od svojih klijenata stvorite lojalne klijente?
Da li ih poznajete bolje od svoje konkurencije?
Kako da zgrabite dobre poslovne prilike, otvorite nove kanale komunikacije, osnažite svoj prodajni tim i uvećate prilike?

Pogledajte webinar

On Demand

Brzo i lako do Dynamics 365 za mala i srednja preduzeća bez rizika

Počnete sa korišćenjem CRM sistema u kratkom vremenskom roku. Omogućite zaposlenima da budu produktivniji uz pomoć pravih alata. Povećajte zadovoljstvo i lojalnost klijenata.

Pogledajte webinar