Izazov

Uz pomoć web portala moći ćete da efikasno povežete dva vaša najvrednija resursa – informacije i ljude. Ali, proces implementacije i održavanja web portala može da bude veoma komplikovan. Taj proces zahteva duboko razumevanje i analizu vaših poslovnih procesa, potreba korisnika, postojećih tehnologija, dostupnih platformi za portale, kao i funkcionalnosti samih tih platformi.
Ako krenete u proces kreiranja web portala, suočićete se sa brojnim izazovima: interne informacije se nalaze zarobljene u sistemima koji nisu pravilno integrisani i kojima se teško pristupa, potrebno je integrisati različite platforme i tehnologije, obučiti korisnike, upravljati sadržajem, kao i doneti odluku – koje funkcionalnosti portala su najvažnije za vaš biznis.

Naš pristup

Naši specijalisti za portale će raditi zajedno sa vama tokom svih faza razvoja vašeg web portala – od planiranja i izrade dizajna, preko konfigurisanja, do puštanja u rad i testiranja. Mi koristimo strukturiran pristup i proverene metodologije kako bismo saznali sve što je potrebno o strukturi vaše organizacije, vašim poslovnim procesima, industriji u kojoj poslujete i vašim potrebama za sadržajem. Pokrivamo sve aspekte projektovanja i implementacije web portala, uključujući i tehničke, organizacione, funkcionalne i informacione.

Naša ponuda

Specijalizovali smo se za izradu portala baziranih na Liferay tehnološkoj platformi, vodećem rešenju za korporativne portale baziranom na softveru otvorenog koda (open source). Liferay nudi kombinaciju unapred definisanih sadržaja i specifičnih sadržaja napravljenih prema zahtevima korisnika, obezbeđujući prvoklasni izgled i iskustveni doživljaj svim korisnicima.

Naši portali unapređuju poslovne procese zahvaljujući:

 • Bržoj i efikasnijoj organizaciji interne komunikacije
 • Uspostavljanju jedinstvene, centralne lokacije za saradnju i deljenje informacija, koja se lako može prilagoditi potrebama pojedinačnih korisnika
 • Unapređenju procesa donošenja odluka, usled precizno definisanih procedura i tokova informacija

Naša ekspertiza

Dizajn interfejsa portala

 • Dizajn zajedničkih elemenata interfejsa
 • Najmoderniji dizajnerski koncepti
 • Responsivni web dizajn

Dizajn arhitekture sistema

 • Dizajn aplikacija
 • Dizajn baza podataka
 • Dizajn infrastrukture

Razvoj i konfigurisanje sistema

 • Podešavanje korisničkih profila
 • Konfigurisanje sistema za upravljanje podacima (CMS)
 • Definisanje procedura
 • Izrada master šablona
 • Razvoj elemenata i dodataka
 • Integracija sistema

Testiranje sistema

 • Testiranje stepena integracije
 • Ispitivanje izdržljivosti sistema
 • Ispitivanje sigurnosti sistema
 • Testiranje kvaliteta
 • Testiranje stope usvajanja

Obuke

 • Obuke krajnjih korisnika
 • Obuke za specijalizovane proizvode
 • Radionice za tehničku primopredaju

Održavanje portala

 • Upravljanje sadržajem i ažuriranje
 • Podrška za ispravljanje bagova i primenu zakrpi
 • Preventivno održavanje
ZAŠTOCOMTRADE
 • Iskusni specijalisti za portale, koji uključuju programere za web, softverske inženjere, inženjere za proveru kvaliteta, sistem-inženjere, inženjere za infrastrukturu, arhitekte specijalizovanih rešenja, i menadžere projekata
 • Detaljno poznavanje tehnoloških izazova sa kojima se suočavaju kompanije kada je u pitanju upravljanje korporativnim sadržajima
 • Iskustvo u izgradnji različitih tipova portala: korporativnih, B2B, portala za korisničku podršku
 • Comtrade Group – aplikacija e-Tender
 • Poreska uprava Republike Srbije – portal ePorezi
dorde-petrovic

Djordje Petrovic

Business Consultant