MODERNO POSLOVANJE JE NEPREDVIDLJIVO.
VAŠ POSLOVNI USPJEH NE MORA DA BUDE.

Dostignite veću fleksibilnost i unaprijedite kvalitet usluga uz BPM softver za modeliranje, implementaciju, optimizaciju, automatizaciju i digitalizaciju poslovnih procesa.

ZAŠTO SU POSLOVNI PROCESI BITNI ZA
REZULTATE VAŠEG PREDUZEĆA?

Ako vaše poslovanje obuhvata veliki broj procesa koji su podložni čestim promjenama, praćenje njihovog toka može da predstavlja veliki izazov. Kako se to odražava na poslovni uspjeh vaše kompanije? Fragmentirani i nestruktirani procesi otežavaju rad, i negativno utiču na iskustvo korisnika koji očekuju brze usluge. I ne samo to.

Manjak kontrole nad poslovnim procesima otežava raspodjelu zadataka i komunikaciju među zaposlenima. Rezultat su nedovoljna produktivnost i konzistentnost, zastoji u radu, učestale greške i rastući troškovi. Da bi poboljšala usluge i poslovala efikasnije, vaša kompanija treba da optimizuje, automatizuje i digitalizuje poslovne procese.

Za to vam je neophodan sistem za upravljanje poslovnim procesima – Business Process Management (BPM), koji objedinjuje metodologiju i softverske alate za modelovanje, implementaciju, izvršavanje, praćenje i optimizaciju procesa.

VRSTE POSLOVNIH PROCESA

BPM unapređuje horizontalne i vertikalne poslovne procese u raznim industrijama:

 • Telekomunikacije: omichannel order management procesi
 • Bankarstvo: on-boarding Know-Your-Customer procesi, procesi odobravanja kredita, collection procesi…
 • HR: procesi recruitement-a i onboarding-a novih zaposlenih
 • Javna uprava: digitalizacija usluga i servisa građanima
 • Proizvodnja/distribucija: optimizacija procesa nabavke, skladištenja, proizvodnih i distribucionih procesa

COMTRADE BPM: RJEŠENJE PREMA VAŠIM POTREBAMA

Kroz agilan pristup i primjenu najbolje prakse za unaprijeđenje procesa u vašoj poslovnoj djelatnosti, nudimo vam implementaciju procesa koji su:

 • Usaglašeni sa procesom rada i specifičnim poslovnim potrebama
 • Automatizovani – uz besprijekornu integraciju sa postojećim sistemima
 • Laki za upravljanje – uz korišćenje statusnih dashboard-a, SLA alerta i drugih alata koje menadžerima omogućavaju da raspoređuju zadatke, mijenjaju rokove i prioritete u skladu sa trenutnim zahtjevima poslovanja
 • Fleksibilni – poslovni korisnici mogu samostalno da mijenjaju poslovna pravila koja određuju tokove procesa
 • Jednostavni za kontrolisanje – uz monitoring procesa u realnom vremenu za preduprijeđivanje problema i zastoja u radu
 • Digitalizovani – kompletan proces, kolaboracija i dokumentacija mogu da se obrade elektronski – na digitalnoj platformi

PREDNOSTI BPM-a

Uz automatizaciju, fleksibilnost, bolju kontrolu, efikasnije upravljanje i digitalizaciju, BPM obezbjeđuje i sljedeće poslovne prednosti:

MANJI OPERATIVNI
TROŠKOVI

Uz redukciju manualnog rada i raspodjelu resursa u skladu sa trenutnim zahtjevima poslovanja, smanjujete operativne troškove, spriječavate dupliranje poslova i povećavate dugoročnu profitabilnost.

BRŽI
PROCESI

BPM softver uspostavlja pravila kojima se definiše tok izvršavanja procesa i obezbjeđuje automatizovanu integraciju sa drugim sistemima, te samim tim eliminiše nestruktuiranu komunikaciju i skraćuje period realizacije.

UNAPRIJEĐENO KORISNIČKO
ISKUSTVO

Ponudite korisnicima brže i pouzdanije usluge kroz integraciju kanala i proizvoda (omnichannel pristup) i personalizovanu komunikaciju. Naš BPM softver donosi unificirani korisnički interfejs za lako korišćenje na svim uređajima.

MANJE RIZIKA. VIŠE REZULTATA.

Uz Comtrade podršku za implementaciju BPM softvera,
vaša kompanija će maksimalno da iskoristi prednosti ovog rješenja:

VEĆA OPERATIVNA
EFIKASNOST I ROI

 • Uz Comtrade BPM softver, možete da ubrzate produkcione procese do 65%, a istovremeno smanjujete operativne troškove za do 80%.

FAZNA
IMPLEMENTACIJA

 • Umjesto da se upustite u zahtjevnu implementaciju brojnih modula, pomažemo vam da fazno uvodite nove funkcionalnosti u periodu od 3 do 5 mjeseci. Na taj način smanjujete rizik i omogućavate poslovnim korisnicima da se postepeno obuče za korištenje rješenja.

INTEGRACIJA SA POSTOJEĆIM
IT SISTEMIMA

 • Implementacija Comtrade BPM rješenja ne zahtijeva zamjenu postojećih sistema. Rješenje se lako integriše bez problema u komunikaciji i zastoja u radu.

ZAŠTO COMTRADE

BPM
EKSPERTIZA

40+ sertifikata za BPM i integracione softverske proizvode

VODEĆE
METODOLOGIJE

IBM Smarter Process Method PoC/PoT pristupi Podjela znanja kroz realizaciju projekta

VRHUNSKE
TEHNOLOGIJE

IBM Business Process Management Oracle Service Bus MS BizTalk Server