Budite 1. izbor nove generacije korisnika

Unaprijedite prodajne procese, donosite taktične poslovne odluke i ubrzajte rast svoje kompanije uz CRM rješenje za upravljanje odnosima sa klijentima

ZAŠTO VAM JE NEOPHODNO CRM RJEŠENJE?

Današnji klijenti očekuju visoko personalizovanu i kvalitetnu uslugu. Oni žele interakciju u realnom vremenu, brze odgovore, personalizovano iskustvo i komunikaciju na kanalima koje najčešće koriste. U svijetu u kojem se sve brzo dešava i vi morate biti brzi.

Morate znati ko su vaši klijenti, šta ih pokreće, koji klijenti vam donose profit i kada možete da komunicirate sa njima, koliko često i šta im možete ponuditi. Rješenja za upravljanje odnosima sa klijentima (Customer Relationship Management – CRM) rješavaju mnoge od ovih izazova, ali treba imati na umu da puštanje u rad CRM rješenja zahtijeva vrijeme, planiranje i tehničku stručnost.

BRZO I LAKO DO PRAVOG CRM-a

Mi poznajemo CRM sisteme i uspješno smo završili mnogo projekata implementacije CRM rješenja u malim i velikim kompanijama iz različitih industrija. Naši eksperti će raditi zajedno sa vama na razvoju vaših ciljeva i potreba vezanih za CRM sistem, koje će odrediti na osnovu veličine vaše kompanije, tipa organizacije, budžetskih i tehnoloških ograničenja.

Svaki uspješan projekat počinje pažljivim planiranjem. Zato mi uvijek počinjemo od razvoja načina implementacije CRM rješenja u vašoj kompaniji. Mi analiziramo vaše trenutno IT okruženje i pomažemo vam da odredite koje oblasti poslovanja želite da unaprijedite uvođenjem CRM alata i integracijom sa drugim alatima, aplikacijama i poslovnim procesima.

Također vam pomažemo da odredite da li je potrebno da odmah uvedete sve funkcionalnosti CRM rješenja, ili možete postepeno da uvodite funkcije u skladu sa poslovnim potrebama. Bez obzira na način implementacije, mi smo tu da svedemo rizike na minimum i pojednostavimo implementaciju novih tehnologija.

NAŠE USLUGE

 • Analiza postojećeg stanja i konsultacije
 • Upravljanje projektom
 • Migracija podataka
 • Konfigurisanje sistema
 • Razvoj, prilagođavanje i integracija
 • Testiranje
 • Obuka korisnika
 • Tekuća podrška

NAŠA PONUDA

 • Oracle CX Cloud
 • Oracle Siebel CRM
 • SDPro Sales
 • Microsoft Dynamics CRM

ZAŠTO COMTRADE

Dokazane metodologije za implementaciju u zadatim rokovima i efikasnu primjenu CRM rješenja

Provjerena CRM rješenja koja se mogu prilagoditi vašim poslovnim potrebama

Pun spektar CRM usluga, od konsultantskih usluga i planiranja do operativne i tehničke podrške

SLOBODAN MATIJEVIĆ
Leading Business Solution Consultant
slobodan.matijevic@comtrade.com
+381 11 201 5615
 • Telenor
 • Telekom Srbija
 • MTEL Crna Gora