MANJE TERETA.
VIŠE REZULTATA.

Unaprijedite kvalitet i pouzdanost IT servisa, smanjite troškove, bolje rasporedite resurse i povećajte zadovoljstvo korisnika uz ITSM cloud servis.

EFIKASIJA IT
PODRŠKA

 • Automatizacija IT procesa
 • Izveštaji za analizu potražnje IT servisa
 • Jednostavan pregled tiketa
 • Efikasnija raspodela resursa na osnovu analize
 • Pregledna baza znanja za lakše rešavanje problema

VEĆE ZADOVOLJSTVO
KORISNIKA

 • Self-service portal prilagođen zahtevima i potrebama korisnika
 • Otvaranje zahteva na klik
 • Brzo rešavanje IT problema
 • Podnošenje zahteva i praćanje statusa tiketa sa mobilnog telefona

BOLJI UVIDI U KVALITET
USLUGA

 • Metrike za praćenje odnosa između dogovorenog i planiranog vremena rešavanja tiketa
 • Alati za praćanje realizacije tiketa, individualnog i grupnog učinka i usklađenost sa procedurama
 • Uvid u korišćenje i isplativost resursa

Današnji korisnici očekuju brz pristup aplikacijama i visok kvalitet IT usluga. Ako je vaš tim preopterećen zahtjevima i konstantno mora da nadgleda, ažurira i upravlja kompleksnim softverima, rizikujete lošiji kvalitet servisa, a sa njim i gubitak korisnika. I ne samo to. Uz troškove ažuriranja, kupovinu dodatnih licenci i vendorsku podršku, posljednje što vam je potrebno je skupa nadogradnja on-premise ITSM servisa.

Tražite brz, efikasan i isplativ način da povećate kvalitet IT podrške?

Uz ITSM cloud servis dobijate najbolje od oba svijeta: vodeće ITSM funkcionalnosti i cloud fleksibilnost.

Za razliku od on-premise rješenja, implementacija ITSM-a u cloud-u traje svega nekoliko dana.

Olakšajte rad korisnicima kroz jednostavan interfejs i prijavljivanje problema sa raznih uređaja. Iskoristite analize tiketa i forme za učinka da steknete uvide o kvalitetu usluga. Bolje rasporedite resurse, laše upravljajte budžetom i usmjerite se na strateške IT projekte.

Comtrade System Integration ITSM konsultanti vam pomažu da izaberete najbolje rješenje na tržištu i oslobodite se briga o IT-ju uz stručne usluge upravljanja i tekuću podršku.

UNAPRIJEDITE POSLOVANJE NA SVIM NIVOIMA OD IT TIMA,
PREKO KRAJNJIH KORISNIKA DO MENADŽMENTA

ITSM CLOUD PAKETI

OSNOVNI PAKET ITSM CLOUD USLUGA

 • Upravljanje korisničkim zahtevima
 • Upravljanje događajima i promenama
 • Upravljanje problemima i incidentima
 • Upravljanje nivoom, osnovnim sredstvima i konfiguracijama usluga
 • Upravljanje portfoliom i katalogom usluga
 • Upravljanje znanjem
 • Upravljanje kapacitetima
 • Upravljanje raspoloživošću i kontinuitetom rada IT usluga
 • Finansijsko upravljanje
 • Upravljanje novom verzijom aplikacije (release) i primenom (deployment) u live okruženju
 • Obuka za rad sa tiketing alatom (4h)
 • AD/Ldap integracija

NAPREDNE FUNKCIONALNOSTI (NA UPIT)

 • Konsultantske usluge za Service Management:
 • Upravljanje IT procesima
 • Uvođenje dobrih praksi iz ITIL-a (IT Information Library) u IT servisima
 • Obuka za ISO 20000 i priprema za sertifikaciju
 • Upravljanje i optimizacija internih/eksternih IT servisa
 • Integracija tiketing alata sa drugim internim sistemima i alatima (monitoring, ERP itd.)
 • Konfigurisanje i prilagođavanje tiketing alata potrebama klijenta
 • Obuka za upravljanje tiketing alatom kroz praktične radionice
 • Aplikacija 'CA Service Catalog' za upravljanje katalogom IT servisa
 • Aplikacija 'CA Client Automation' – za upravljanje IT resursima i automatsko instaliranje softvera na radnim stanicama
 • Aplikacija za parsovanje e-pošte radi automatskog kreiranja tiketa

POVEDITE SVOJ BIZNIS U NOVE VISINE.

Želite da saznate zašto je ITSM servis isporučen u cloud-u najbrži i najjednostavniji način da unaprijedite kvalitet IT usluga – i razvoj svoje kompanije? Pogledajte naše materijale i detaljno se upoznajte sa funkcionalnostima i prednostima aplikacije.

ISTRAŽITE ITSM CLOUD

ZAŠTO COMTRADE

VODEĆA RJEŠENJA NA TRŽIŠTU

Zahvaljujući saradnji sa vodećim vendorima, nudimo vam najnovija ITSM cloud rješenja na tržištu po najkonkurentijim cijenama.

STRUČNA ITSM EKSPERTIZA

Uz 10+ godina iskustva u implementaciji ITSM rješenja i tim iskusnih konsultanata, posjedujemo stručnost i znanje da vam pomognemo da dobijete maksimum od ITSM alata u cloud-u.

UVIJEK TU ZA VAS

Naš tim za podršku vam stoji na raspolaganju 24/7 kako bi vaša rješenja uvijek funkcionisala bez problema, a vi i vaši timovi brzo dobili odgovor na sve nedoumice i pitanja.

DAVOR DIMESKI
Lead ITSM Consultant
davor.dimeski@comtrade.com
+381 11 402 0412
VANJA ŠOPIĆ
ITSM Consultant
vanja.sopic@comtrade.com
+381 11 402 0412