DIGITALNI ONBOARDING ZA USPJEŠNO BANKARSTVO

Transformišite banku inovacijama za digitalizaciju, bolju interakciju sa klijentima i usklađenost sa propisima.

Finansijska industrija doživljava transformaciju zahvaljujući novim digitalnim tehnologijama. Nove prilike, želje klijenata i neprikosnovene sigurnosne prijetnje su dovele do uvođenja novih, strožijih propisa od strane regulatornih tijela. U ovom dobu bankarstva, tradicionalni Know Your Customer (KYC) procesi predugo traju i previše koštaju banku.

Comtrade Know Your Customer (KYC) digitalizuje i automatizuje KYC procese, daje bankama sve što je potrebno da budu u koraku s propisima i poboljšava iskustvo korisnika. Ovo rješenje također smanjuje cjelokupni trošak onboarding-a.

KYC PROCESI MOGU STVORITI ILI SRUŠITI BANKU

Vjerovatnoća da će klijenti prekinuti odnos sa bankom je tri puta veća tokom prvih 90 dana od otvaranja računa.

Idealna KYC procedura zahtijeva minimalnu interakciju između banke i klijenta. Trebalo bi da se svede na jednostavno preuzimanje jedne aplikacije i nekoliko minuta posla. Međutim, realnost je da većina KYC procesa oduzima previše vremena, nije konzistentna i sklona je greškama – što dovodi do nezadovoljnih klijenata.

COMTRADE KYC

Sveobuhvatno rješenje

 • Comtrade KYC pomaže finansijskim institucijama da pojednostave procese onboarding-a bez ugrožavanja usklađenosti sa propisima. Rješenje pokriva cijeli životni ciklus klijenta – od identifikacije, KYC upitnika i AML, PEP i FACTA verifikacija, do procjene rizika, procesa odobrenja, otvaranja računa i obezbjeđivanja klijenata.

Operativna efikasnost

 • Comtrade KYC može da se integriše sa raznim sistemima internog bankarstva, uključujući DMS, CRM, DOM i druge, kao i sa eksternim sistemima i javnim izvorima podataka kao što su poslovni registri. Rješenje omogućava finansijskim institucijama da skrate period onboarding-a sa nekoliko dana na manje od sat vremena.

Vodeća tehnologija

 • Comtrade KYC je baziran na vodećoj IBM Business Automation platformi, koja se koristi za projektovanje, implementaciju, isporuku i praćenje složenih KYC procesa, kao i IBM Integration Bus, koji omogućava automatsku razmjenu podataka između poslovnih aplikacija.

PREDNOSTI COMTRADE KYC-a

JEDNOSTAVNOST

 • Omogućava klijentima brz i jednostavan pristup bankarskim uslugama
 • Upravljanje svim interakcijama klijenata pomoću višekanalnog bankarstva
 • Rješavanje papirologije integrisanjem KYC procesa sa rješenjem za elektronski potpis

BRZINA

 • Eliminiše kompleksne radnje i ubrzava KYC procese putem automatizacije
 • Ubrzava vrijeme realizacije projekta smanjenjem broja FTE za KYC procese
 • Ubrzava vrijeme onboarding-a sa nekoliko dana do nekoliko minuta

KONTROLA

 • Ocijenite učinak postavljanjem KPI-a za KYC procese
 • Kreiranje skupa automatskih pravila i poboljšanje kontrole nad KYC procesima
 • Čuvanje i upravljanje svim informacijama o klijentima pomoću postojećeg CMS / DMS rješenja

SMANJITE RIZIK. OBEZBIJEDITE USPJEH

COMTRADE KYC se primjenjuje kroz 4 faze:

Faza 1 / Analiza

Fit/Gap analiza KYC procesa Personalizacija KYC procesa

Faza 2 / Dizajn i razvoj

Prilagođavanje GUI-a KYC baza podataka

Faza 3 / Testiranje

UAT Sveobuhvatna sistemska integracija

Faza 4 / Proizvodnja

Implementacija rješenja Nadzor i optimizacija procesa

SAZNAJTE VIŠE

Pročitajte više o trendovima i transformacijama koje mijenjaju bankarstvo i tome kako Comtrade KYC pomaže bankama da se suoče sa rizicima, izazovima i prilikama u modernom bankarstvu.

 

Saznajte kako je Societe Generale Srbija transformisala svoje KYC procese i prešla sa ručnih Know Your Customer (KYC) procesa na kompletno automatizovano Comtrade KYC rješenje.

SUCCESS STORY WHY COMTRADE

+

Godina iskustva

+

Kompanija u 16 zemalja

+

Tehnološka centra

+

Softverskih inženjera

SRĐAN MLAĐENOVIĆ
Business Development Manager
srdjan.mladjenovic@comtrade.com
+381 11 2015 618