PRODUBITE ONO ŠTO VAM JAVLJA AZURE INFORMATION PROTECTION

Dobijte detaljnu analizu u slučaju da neko ugrozi vaše važne podatke

OMS4RMS DAJE DODATNU VRIJEDNOST
MICROSOFTOVOM AIP SERVISU

OMS4RMS čini AIP servis vrijednijim, jer mu proširuje funkcionalnost. Automatski procesuje, prikuplja i po potrebi prikazuje administratorima njegove kompleksne izvještaje, čineći ih jednostavnim i brzim. Sem toga, pomaže korisnicima AIP-a da usaglase svoje poslovanje sa evropskom opštom regulativom o baratanju podacima (GDPR).

Velikim preduzećima omogućuje da postignu najviši nivo discipline u sferi privatnosti podataka, proširujući standardne funkcije AIP-a sa još dvije napredne mogućnosti, koje obje sada zahtijeva Evropska Unija. Konkretno, mogućnost da se vrši uvid u ponašanje administratora i da se prate aktivnosti vezane za fajlove koje štiti AIP su ključne odlike OMS4RMS-a.

Ove funkcije pružaju brza saznanja o kršenju bezbjednosti sistema u gotovo realnom vremenu.

OMS4RMS kalkulator cijena

Saznajte da li ispunjavate preduslove za pokretanje OMS4RMS servisa kao i cijenu svog OMS4RMS paketa.

SAZNAJTE VIŠE

PREDNOSTI OMS4RMS-A

Funkcija
nadzora

  • OMS4RMS je u stanju da prati/analizira administrativne aktivnosti vezane za fajlove koje AIP štiti. Iako AIP servis prati aktivnosti koje se zbivaju na RMS tracking portalu u administrativnom režimu rada, on ipak omogućava potencijalne zloupotrebe administrativnih aktivnosti. Na primjer, čuva is-torijat aktivnosti vlasnika fajlova vezanih za dijeljenje fajlova sa ostalim korisnicima, kao i eventualno oduzimanje prava otvaranja fajla. A pošto OMS4RMS, koristeći taj uvid, namjenski traži baš ovakve prekršaje, njegova funkcija nadzora omogućuje da se na vrijeme uoče zloupotrebe koje učine odmetnuti administratori, zahvaljujući čemu je moguće blagovremeno primijetiti curenje podataka i druge sumnjive aktivnosti i shodno tome preduzeti odgovarajuće korake.

Svijest o
prekršaju

  • Prateći sve aktivnosti u vezi fajlova zaštićenih kroz AIP servis, OMS4RMS gotovo u realnom vremenu pruža jasan uvid u aktivnosti i omogućuje brzu analizu mogućih nepravilnosti, kroz forenzičke podatke koje filtrira brzo. On može da ublaži izloženost rizicima, jer odmah poslije incidenta pokazuje tačne lokacije, precizno vrijeme, operativne sisteme, uređaje i aplikacije uključene u svaku sumnjivu aktivnost, kao i potrebna saznanja o podacima ugroženim u tim prilikama.

Mobilni pristup kontrolnim panelima i upozorenjima

  • OMS4RMS čini informacije o radu AIP servisa i pregled aktivnosti koje se tiču zaštićenih fajlova raznovrsnijim. Ta funkcija je u OMS servisu prilagodljiva i omogućuje administratorima da po želji kreiraju kontrolne panele dostupne preko pregledača Interneta, kao i neograničen broj upozorenja koja se automatski aktiviraju kada nastupe unaprijed definisani događaji. Informacijama koje OMS4RMS pruža moguće je pristupiti sa svih mobilnih uređaja i operativnih sistema.

Uhvatite korak sa GDPR regulativom

GDPR je stigao i organizacije više nego ikad traže vendore i tehnologije koje nude pomoć u usklađivanju sa regulativama. Ovaj webinar će vam pomoći da razumete kako možete da upotrebite OMS4RMS, ekstenziju Microsoft Azure Information Protection (AIP), radi usklađivanja sa glavnim regulativama GDPR-a.

POGLEDAJ WEBINAR

UOBIČAJENI PRIMERI UPOTREBE

Zaštita preduzeća koja koriste sve vidove razmjene podataka

  • Bezbjednosni model fokusiran na čuvanje ograđene mreže nije samo staromodan, već je postao sasvim neadekvatan. I zaposleni i organizacije u današnje vrijeme dijele osjetljive poslovne i lične in-formacije kroz sve raspoložive kanale, kao što su mobilni uređaji, memorijski stikovi/kartice, el-ektronska pošta i društvene mreže. Timovi zaduženi da štite podatke i da reaguju na moguće pro-dore mogu ovaj neprekidni izazov uspješno da savladaju pomoću AIP servisa, uz dodatnu prednost korišćenja OMS4RMS servisa i njegovog velikog izbora pravila za nadzor, upozorenja i izvještaja.

Pomoć preduzećima da ispune zahtjeve GDPR

  • U svjetlu skore primjene regulative o zaštiti podataka (GDPR) koja stupa na snagu u maju 2018. godine, velike organizacije koje barataju ličnim podacima bilo kog građanina Evropske Unije prinuđene su da traže tehnologije koje im omogućuju usaglašenost sa tom regulativom, a kompat-ibilne su sa njihovom infrastrukturom. Rješenje koje mi nudimo - OMS4RMS - ispunjava ove uslove za korisnike Microsoftovog servisa AIP, jer od pet standarda zaštite podataka definisanih ovim pro-pisima, ono rješava dva zahtjeva: uvid u puteve zaštićenih fajlova i mogućnosti generisanja izvještaja.

Smanjen rizik od odmetnutih administratora

  • Implementacija OMS4RMS servisa omogućuje preduzećima da automatski nadziru ključne aktivnosti administratora vezane za AIP u skoro realnom vremenu i da adekvatno odgovore na potencijalne prekršaje, što su funkcije koje drugi komercijalni proizvodi za praćenje i bilježenje aktivnosti ne nude.

ARHITEKTURA RJEŠENJA

OMS4RMS koristi složenu komponentu za prikupljanje podataka – Data Collector System (DCS). Možete da je instalirate gdje želite – bilo u vašem datacentru u vašim prostorijama, ili na virtuelnoj mašini u klaudu. Skupljač podataka OMS4RMS-a se vezuje za AIP servis i šalje parsovane podatke OMS-u preko aplikativnog programskog interfejsa (API). Povjerljivost cijele komunikacije je obezbjeđena kroz HTTPS.

OLIVER NIKOLIĆ
Services Consultant
oliver.nikolic@comtrade.com
+381 11 2015 611