PAPIR SVE TRPI.
BUDŽET NE MORA.

Ostvarite vrhunsku uštedu, steknite bolju kontrolu i unaprijedite bezbjednost dokumenata uz rješenje za optimizaciju štampe.

PREUZMITE BROŠURU

ZAŠTO VAM JE NEOPHODNA OPTIMIZACIJA ŠTAMPE?

Na šta prvo pomislite kada čujete termin “uspješnije poslovanje”? Za većinu rukovodilaca štampa ne bi bila prva asocijacija. Kada bismo vam, međutim, rekli na koje sve načine servisi za optimizaciju štampe (Managed Print Services – MSP) mogu da unaprijede vaš biznis, sigurno biste se iznenadili.

Kontrola i smanjenje troškova su velika prednost MPS-a, ali vaša kompanija može da ostvari i druge značajne poslovne benefite uz primjenu ovih servisa. Zanima vas koje?

Saznajte kako uz MPS možete da transformišete poslovanje i rješite neke od “gorućih“izazova u vašoj organizaciji.

PREUZMITE DOKUMENT

OKRENITE NOVI LIST

Produktivnost. Profitabilnost. Prilagođavanje. Za firme koje žele da ostanu konkurentne u digitalnoj ekonomiji, prelazak sa tradicionalnog na moderan način poslovanja je prioritet. Naši servisi vam upravo to omogućavaju uz funkcionalnosti za automatizaciju, optimizaciju, kontrolu troškova i smanjenje bezbednosnih prijetnji, kao i negativnog uticaja na okolinu.

COMTRADE USLUGE OPTIMIZACIJE ŠTAMPE

Naš servis je nezavisan od modela, tipa i proizvođača uređaja. Kako bismo maksimalno ispunili vaše zahtjeve/potrebe, Comtrade konsultanti će u saradni sa vama sagledati vašu print infrastukturu i napraviti predlog strateškog plana za optimizaciju poslovne štampe.

NAŠE USLUGE:

  • Analiza postojećeg stanja
  • Izrada optimalnog rješenja za konsolidaciju poslovne štampe
  • Otkup postojeće flote klijenta/dela flote
  • Isporuka opreme
  • Implementacija odabranog rješenja kroz instalaciju opreme i softvera
  • Edukacija korisnika u cilju bržeg prelasku na novi sistem
  • Nadgledanje sistema i izvještavanje
  • Servisne intervencije i tehnička podrška na svim lokacijama
  • Dinamičke modifikacije rješenja u skladu sa trenutnim potrebama

NAPRAVITE KORAK KA DIGITALIZACIJI PAPIRNOG POSLOVANJA

Zanima vas gde i kako možete da ostvarite uštede i šta vam je za to potrebno? Odgovorite na pitanja u upitniku za BESPLATNU procjenu stanja. Naši stručnjaci će na osnovu ovih informacija napraviti analizu i prjedložiti optimalno rješenje za vašu kompaniju.

 

POPUNITE UPITNIK

ZAŠTO COMTRADE

Autorizovani partner kompanija Canon, HP, Lexmark, Richoh

Brza isporuka kvalitetne opreme za štampanje

Rješenja po mjeri vašeg preduzeća i vašeg budzeta planiranog za poslove štampe

Tehnička podrška i fleksibilne modifikacije sistema

MIRJANA ARSIĆ
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
mirjana.arsic@comtrade.com
+381 11 2015 517