Upravljanje
talentima

Počnite da koristite snagu vašeg najvažnijeg resursa – vaših zaposlenih.

IZAZOVI

U današnje vrijeme skoro svaki biznis postaje digitalni biznis. Ali iza svih tih tehnologija stoje ljudi. HR menadžeri, IT profesionalci, marketing menadžeri, direktori, grafički dizajneri, finansijski menadžeri, agenti prodaje i radnici u administraciji – svi oni imaju specifična znanja i opise posla, i na svoj način doprinose cijeloj organizaciji.

Veliki izazov sa kojim se mnoge organizacije danas suočavaju je kako izmjeriti vrijednost ljudskog kapitala kojim raspolažu i kako poboljšati poslovne rezultate koristeći njihove potencijale. HR menadžeri se nalaze pred izazovom kako pronaći, izgraditi i zadržati najbolje kadrove. Također, zanima ih i kako da na pravi način upotrijebe i analiziraju podatke o kadrovskim potencijalima i iz toga izvuku neke zaključke. I na kraju, zanima ih kako da organizacija predvidi promjene koje dolaze i pripremi se za njih. Odgovor: Rješenje za upravljanje ljudskim resursima kompanije Oracle.

NAŠ PRISTUP

Naši stručnjaci vam mogu pomoći u planiranju, puštanju u rad i održavanju vašeg rješenja baziranog na Oracle Human Capital Management platformi. Mi detaljno poznajemo Oracle HCM rješenje i konstantno radimo na dodatnoj edukaciji o njegovim mogućnostima. Naš Oracle HCM tim čine IT konsultanti, softverski inženjeri i HR profesionalci koji imaju iskustva u svim aspektima upravljanja ljudskim kapitalom.

Prije nego što bilo šta započnemo, kreiramo plan i putanju implementacije. Niko ne poznaje vašu organizaciju bolje od vas, tako da radimo zajedno na tome da razumijemo vaše potrebe, ciljeve i organizacionu strukturu vaše kompanije kako bismo napravili plan koji nam omogućuje da idemo dalje. Zajedno odgovaramo i na važna pitanja: šta hoćete da postignete uvođenje Oracle HCM rješenja, koje procese je potrebno optimizovati, i kako možete koristiti podatke iz ovog rješenja da biste unaprijedili vaše poslovanje.

NAŠA PONUDA

 • Oracle HCM Talent Management rješenje dolazi u dvije verzije, koje su prilagođene veličini kompanije:
  • Enterprise Edition, za kompanije sa preko 1000 zaposlenih
  • Business Edition, za kompanije sa manje od 1000 zaposlenih
 • Oracle HCM ima tri modula koji se mogu koristiti zasebno, ili kao dijelovi integrisanog rješenja za sveobuhvatno upravljanje talentima:
  • Modul za proces regrutovanja i uvođenja na poziciju
  • Modul za procjenu rezultata, koji sadrži funkcije za postavljanje ličnih ciljeva, ocjene postignutih rezultata, i planiranje razvoja i nasljeđivanja
  • Modul za e-Learning
 • Integracija sa drugim HR sistemima je moguća zahvaljujući specijalizovanim Oracle HCM alatima. Oracle Human Capital Management rješenje uključuje i:
  • Taleo Applicant Tracking System (ATS), vodeći proizvod za praćenje prijava za pozicije
  • Mogućnost upravljanja ličnim ciljevima i postignućima, upravljanja karijerom, kao i planiranja razvojem i nasljeđivanjem pozicija
  • Sveobuhvatno rješenje za upravljanje talentima
  • Konektore za povezivanje sa svim najvažnijim ERP rješenjima

ZAŠTO COMTRADE

Detaljno poznajemo Oracle HCM rješenje i uspješno smo ga implementirali u sopstvenoj organizaciji

Naš multidisciplinarni HCM tim uključuje HR stručnjake, sertifikovane konsultante za Oracle HCM i iskusne menadžere projekata koji će ispratiti projekat implementacije od početka do kraja

Imamo funkcionalna znanja HR procesa i razumijemo izazove koji se postavljaju pred moderne kompanije

DIVNA SIMEUNOVIĆ
Oracle HCM Functional Consultant
divna.simeunovic@comtrade.com
+381 11 2096 870
STEVAN ĐUSIĆ
Oracle HCM Project Manager, Harmonix Solution Presales Consultant
stevan.djusic@comtrade.com
+381 34 200 126
MAJDA NIKOLIĆ
Oracle HCM Techno Functional Consultant
majda.nikolic@comtrade.com
+381 11 2015 600
 • Comtrade Group