Upravljanje poslovnim sadržajem i dokumentacijom (ECM i DMS)

Organizujte i obezbedite poslovne dokumente kojima ćete upravljati sa lakoćom na svim sistemima i uređajima.

IZAZOV

Mnoge organizacije se danas susreću sa istim problemom: narastajućom gomilom dokumenata, u elektronskoj i papirnoj formi, koja se nalazi na svakom koraku, bez pravilne klasifikacije i organizacije.

Bez naprednog sistema za skladištenje, upravljanje i upotrebu velike količine dokumentacije na dnevnom nivou vaša kompanija rizikuje gubitak važnih podataka i utrošak vremena izgubljenog na pronalaženju dokumenata, što sve izaziva nepotreban stres kod vaših zaposlenih.

I, što je najvažnije, propuštate priliku da iskoristite dragocene informacije koje već posedujete i koje možete upotrebiti da unapredite vaše poslovanje.

NAŠ PRISTUP

Naši iskusni konsultanti za upravljanje dokumentacijom su tu da vam pomognu da projektujete i implementirate pravo rešenje za upravljanje vašim poslovnim podacima i dokumentacijom. Mi vam nudimo širok izbor rešenja za „kancelariju bez papira“ koja će vam pomoći da organizujete, skladištite i obezbedite različite tipove dokumenata, uključujući i poruke elektronske pošte, kao i Excel, Word, PDF, TIFF, JPEG i AutoCAD fajlove. Koristeći prvoklasna rešenja vodećih proizvođača i naše poznavanje tih sistema, pomoći ćemo vam da pojednostavite i automatizujete vaše poslovne procese, čime ćete obezbediti lakše pronalaženje dokumenata i bolju kontrolu, kao i unapređenu bezbednost vaše poslovne dokumentacije. Da biste uspešno prešli u potpuno digitalizovano kancelarijsko okruženje, naši konsultanti će raditi zajedno sa vama na proceni trenutnog stanja vaše dokumentacije, analiziraće vaše poslovne procese i puteve dokumentacije, i na osnovu toga predložiti rešenje koje na najbolji način odgovara vašem poslovanju.

NAŠA PONUDA

Naša rešenja za upravljanje poslovnim podacima (Enterprise Content Management – ECM) su dostupna u dve varijante: kao softver koji se nalazi instaliran na vašoj lokalnoj infrastrukturi, ili kao Software-as-a-Service rešenje bazirano na modelu plaćanja po utrošku resursa.

JAKIA

Jedinstveno rešenje za kancelarijsko i arhivsko poslovanje, bazirano na OpenText Documentum platformi, koje podržava kompletan životni ciklus dokumenata i akata u skladu sa zakonskim zahtevima za skladištenje elektronske dokumentacije.

PCMS

Rešenje za tužilaštva (Prosecution Case Management Solution) koje omogućava upravljanje predmetima i pratećom dokumentacijom i pokriva kompletan proces od uvođenja predmeta u proces do njegovog arhiviranja.

ESESSION

Rešenje koje omogućava uvođenje elektronskih procedura u institucije Vlade, uključujući i elektronske sednice vladinih organa. Ovo rešenje pruža punu podršku za upravljanje materijalima neophodnim za elektronske sednice, ima mogućnost određivanja protokola za tokove podataka, kao i dodatne module za pripremu elektronskih sednica.

Rešenje za obradu instrumenata plaćanja

Rešenje za end-to-end automatizaciju obrade instrumenata platnog prometa i rasterećenje šalterskih službenika. Ovo rešenje omogućava bankama da u kratkom roku primene napredne digitalne tehnologije, ponude klijentima kvalitetnije usluge, uštede vreme i novac, i brzo povrate investiciju.

CASE MANAGEMENT

SAZNAJ VIŠE

ENTERPRISE ARCHIVING

SAZNAJ VIŠE

ZAŠTO COMTRADE

Iskusan partner od poverenja, koji uvodi ECM i DMS rešenja od 2007. godine

Naši zadovoljni klijenti su neke od najvećih kompanija i najznačajnijih javnih institucija u Srbiji i širem regionu

Uspešno smo implementirali ECM i DMS sisteme u organizacijama sa više od 200 pojedinačnih lokacija

Naši sertifikovani konsultanti imaju više od 10 godina iskustva u implementaciji ECM i DMS rešenja u različitim industrijama

MIHAJLO CANIĆ
ECM Program Manager
mihajlo.canic@comtrade.com
+381 11 2015 662
  • Ministarstvo pravde Republike Srbije / Javno tužilaštvo – PCMS (Prosecution Case Management System)
  • Poreska uprava Republike Srbije – Aplikacija za elektronske poreske prijave, na više od 200 lokacija i sa preko 10.000 novih prijava svakog dana
  • Agencija za restituciju Republike Srbije – EasyDoc rešenje za preko 200 korisnika
  • Vlada Republike Srbije – Rešenje za elektronske sednice Vlade
  • Telekom Srbija i Mtel Banja Luka – Objedinjeno ECM rešenje za kancelarijsko i arhivsko poslovanje, bazirano na EMC Documentum platformi
  • Ustavni sud Republike Srbije – Rešenje za elektronsku pisarnicu, upravljanje predmetima i elektronske sednice Suda, bazirano na EMC Documentum platformi