OTKLJUČAJTE MOĆ POSLOVNOG SADRŽAJA

Lakše pristupajte važnim informacijama i unapredite efikasnost zaposlenih uz rešenje za upravljanje predmetima (ECM).

KAKO UPRAVLJANJE PREDMETIMA UTIČE NA VAŠE POSLOVANJE?

Vaši zaposleni rukuju stotinama predmeta svakog dana. Bilo da odgovaraju na zahteve klijenata, kompletiraju dokumentaciju potrebnu za pokretanje raznih procedura, upravljaju tokovima informacija unutar kompanije, ili komuniciraju sa partnerima i usklađuju potraživanja, svako upravljanje predmetima je veoma komplikovan proces sa velikom količinom informacija, koji zahteva kombinaciju ljudskog angažovanja i elektronskih procedura.

Informacije rasute širom kompanije, brojne aplikacije u kojima se nalaze, kao i nestandardizovani procesi za upravljanje predmetima, su najčešći razlozi koji stoje iza neefikasnosti i rastućih troškova u kompanijama. Da bi bili efikasni u svom poslu, zaposlenima je potreban pun pregled i lak pristup svim  informacijama u vezi sa predmetom na kojem rade.

NAŠA PONUDA

 • Mi pobeđujemo izazove upravljanja predmetima koristeći OpenText (bivši EMC) Documentum xCelerated Composition Platform (xCP), fleksibilnu razvojnu platformu za automatizaciju kompleksnih poslovnih procesa koji se zasnivaju na velikoj količini informacija. Mi koristimo metodologiju za upravljanje predmetima koja donosi:
 • Široke mogućnosti prilagođavanja, koje imaju prednost u odnosu na razvoj novih rešenja
 • Okruženje za brz razvoj rešenja (RAD)
 • Mogućnosti za analizu sadržaja
 • Bogate opcije za upravljanje poslovnim procesima (Business Process Management – BPM)
 • Automatizaciju puštanja u rad rešenja prema usvojenim polisama
 • Podršku za Big Data informacionu arhitekturu
 • Mogućnost automatskog puštanja aplikacija u rad i smanjenja kompleksnosti tog procesa
 • Mogućnost obrade velikog broja predmeta
 • Mehanizam za orkestraciju istovremenih i procesa bez prethodnih stanja
 • Tesnu integraciju sa rešenjima za upravljanje dokumentacijom (ECM)

PREDNOSTI

POVEĆANJE
PRODUKTIVNOSTI

 • Uspostavlja se centralna, lako pristupna lokacija za sve relevantne informacije vezane za pojedinačne predmete, koja omogućava zaposlenima angažovanim na njihovom rešavanju da svoj posao obavljaju brzo i efikasno.

SVEOBUHVATAN PREGLED INFORMACIJA

 • Dobija se potpun pregled informacija iz više izvora u realnom vremenu, kao i mogućnost analize informacija koja omogućava brže donošenje poslovnih odluka i unapređenje poslovnih rezultata.

FLEKSIBILNOST
SKALABILNOST

 • Koriste se skalabilne tehnologije koje omogućuju brz razvoj i primenu rešenja koja se lako mogu prilagoditi budućim potrebama vašeg poslovanja koje se stalno menja.
MIHAJLO CANIĆ
ECM Program Manager
mihajlo.canic@comtrade.com
+381 11 2015 662
 • Ministarstvo pravde Republike Srbije / Javno tužilaštvo – PCMS (Prosecution Case Management System)
 • Poreska uprava Republike Srbije – Aplikacija za elektronske poreske prijave, na više od 200 lokacija i sa preko 10.000 novih prijava svakog dana
 • Agencija za restituciju Republike Srbije – EasyDoc rešenje za preko 200 korisnika
 • Vlada Republike Srbije – Rešenje za elektronske sednice Vlade
 • Telekom Srbija i Mtel Banja Luka – Objedinjeno ECM rešenje za kancelarijsko poslovanje i upravljanje arhiviranjem, bazirano na OpenText Documentum platformi
 • Ustavni sud Republike Srbije – Rešenje za elektronsku pisarnicu, upravljanje predmetima i elektronske sednice Suda, bazirano na OpenText Documentum platformi