Blog

Its’ Cloudy outside or is it? 11 izazova!

OBJAVLJENO: 2. septembra 2017.

Cloud servisi su jedna od novih oblasti u svetu računara. Cloud computing privlači sve sa svojim prednostima ali stvara i strah od nepoznatog. Fokus kompanija je usmeren na cloud computing-u to je sigurno. Ali da bi bile deo Cloud servisa i iskoristile  sve njegove prednosti legacy aplikacije i servisi koje i dalje čine veliki broj kritičnih servisa moraju biti migrirane u cloud. Migracija u Cloud je proces tranzicije svih ili dela podataka kompanije, aplikacija ili servisa sa servera u data centru iza tzv. perimeter mreže. Nakon migracije u oblak, informacije će biti dostupne na internetu samim tim i pristup istima mnogo olakšan.

Glavne prednosti primećene od strane kompanija koje su se uspešno preselile u cloud su povećana efikasnost, jednostavnost pristupa, jednostavna administracija i upravljanje i sveukupno niže troškove. Ali pre nego što se uberu koristi cloud tehnologije, kompanije će prvo morati da se uspešno izmigriraju. A migracija je uvek bila proces često ispunjen mnogim izazovima i mogućnostima da se pogreši u planiranju.

Kako uraditi sve kako treba?

Ukoliko se u Cloud ne migrira nova kompanija sa minimalnim trenutnim “footprintom” u svom data centru i sa malim brojem korisnika i malom količinom podataka i servisa, ili se sa Cloud tehnologijom IT i biznis susreću prvi put veoma je lako pogrešiti.

Naravno krećemo od pretpostavke da sam biznis i sponzori kompanije doneli odluku prihvatanju Cloud-a kao dela svojih servisa, što je samo po sebi možda teži korak na putu u Cloud od onog tehničkog… Cloud se može posmatrati kao set Lego kockica koje se mogu slagati na razne načine. Izazov je naći način koji uz najmanje rizika pruži najviše jednoj kompaniji.

Ljudi i današnji način razmišljanja u IT-u

Za put u Cloud naveći izazov nisu tehnologije i tehnički aspekt Cloud okruženja već sami ljudi i procesi u okviru kompanije koji se moraju promeniti i prilagoditi! Mlađe firme su tehnološki savremenije po definiciji te je njihova tranzicija u cloud lakša i bezbolnija. Velika okruženja koja su troma i inertna put u cloud će raditi duži vremenski period uz skoro sigurna daljna ulaganja u svoje data centre. U ovakvim kompanijama period prilagođavanja ljudi i procesa mora biti pod pomognut nastupom efikasne simbioze samih vendora i partnerskih firmi koje su prisutne u tim kompanijama.

Postojanje jasne strategije i poslovnih ciljeva

Prednosti prelaska u Cloud su velike:

  1. Povećane agilnosti u IT-u (uvođenje novih servisa)
  2. Fleksibilnost (dinamičko povećanje i smanjivanje resursa potrebnih za aplikacije i servise)
  3. Smanjenje operativnih troškova
  4. Bolja Mobilnost i dostupnost servisa i aplikacija

Poslovni ciljevi moraju biti jasni pri čemu mora postojati strategija kako mapirati gore navedene prednosti cloud servisa na postojeće servise i aplikacije. Kompanije koje nemaju jasnu strategiju imaće probleme na putu U cloud.

Prevazilaženje psihiloških barijera

  1. Dali je Cloud sigurniji od mog data centra?
  2. Dali će cloud biti dostupniji od mog data centra?
  3. Kakvu ću tehničku podršku dobiti?
  4. Dali Vendor može prekinuti konekciju ka plaćenom servisu u vidu sankcija?

Ovo su samo neka od pitanja koje trebaju biti adresirana i od strane vendora i od partnera koji će asistirati u procesu migracije.

Vreme, Cena i “Security”

Vreme, cena i sigurnost jesu realni i najveći izazovi digitalnih transformacija. Prebacivanje podataka u cloud je spor proces koji zahteva dosta inženjerskog vremena i usko zavisi od propusne moći internet konekcija. I dalje postoje sumnje u tuđe data centre te ima dosta kompanija koje i dalje žele da im se podaci nalaze na svojim lokalnim serverima. Pristup hibridnih okruženja su često kratkoročna rešenja za ovakve slučajeve.

Ne treba preterati!

Pristup “Ne sipaj više hrane u tanjir nego što možeš pojesti” treba primeniti i prilikom prelaska na Cloud. Ne treba prebaciti više servisa  i podataka na Cloud nego što IT može da podrži. Takođe treba fazno prebacivati podatke na cloud. Velika greška je kretati u Cloud migraciju a da se prethodno IT inženjeri ne obuče za rad na novim tehnologijama. Velike kompanije neretko zapošljavaju dodatne ljude u IT sektoru.

Promene

Kao i na svakom velikom IT projektu najveći izazov je upravljanje promenama. Potrebno je biti siguran da sama transformacija kao i u Cloud bude jasno merljiva i da bude potpora poslovnim procesima i celokupnom poslovanju.

Zavisnost od infrastrukture

Kako je tendencija da sami poslovni procesi kao i poslovanje bude sve više zavisno od veze sa Cloud platformom i servisima veoma je bitno da se pojača sama infrastrukturna veza sa “aplikacijama”  i to u vidu redundantnih i postojanih ISP linkovima kao i prilagođavanju samih aplikacija i LOB servisa u hibrid sa Cloud-om. Osnovno pitanje kojim se moramo rukovoditi je “kakav uticaj na poslovanje postoji ukoliko ne postoji veza sa internetom?”

Procena Troškova

Veoma je lako krenuti u CLoud na osnovu površne procene troškova i napraviti početne greške! Ne treba striktno gledati jediničnu cenu nekog servisa i uporediti ga a jediničnim troškom u svom data centru (često ova druga infromacija čak i ne postoji)! Korektan pristup je sagledati trošak u odnosu na mesečni i godišnji period eksploatacije nekog servisa u Cloud-u uz dodavanje troškova migracije, promene u kodu servisa ako je to potrebno kao i povećanju troškova internet linkova. Zlatno pravilo je fazni pristup prelaska u hibrid sa Cloud-om gde se prvo prebacuju aplikacije i servisi koji nose najmanje rizika kao i troška migracije. Odličan primer je servis ili aplikacija koja ne zahteva neku veliku dnevnu administraciju koristi resurse u lokalnom data centru (VM, licence storage prostor) a problem sa njenim radom se primete veoma brzo!

Modifikacije arhitekture u Cloud-u

Realan i ujedno najveći izazov je prebacivanje internih servisa i aplikacija u Cloud okruženje a da pritom korisnici i poslovni procesi ne trpe u kvalitetu usluge kao i da ekonomski apsekt ima svoje opravdanje migracije u Cloud. Iskustvo pokazuje da je prebacivanje servisa u cloud po sistemu 1 na 1 u početku a kasnije modernizacija komponenti najbolji pristup. Dobar je primer prebacivanje servisa koga čine front end i back end serveri u IaaS režim rada pa tek onda migracija u SaaS ili PaaS! Sa ovakvim pristupom nasledno se dobija neki vid redudanse jer svakago treba očuvati mogućnost rada servisa na tradicionalan on-premise režim rada.

Dodatno neke od čestih grešaka u planiranu je način razmišljanja u nabavci resursa kakav smo do sada navikli da radimo a to je skalabilnost kroz sistem predimenzionisanja komponenti. U Cloud-u  se resursi mogu veoma lako i elegantno dodavati. Ne moramo da planiramo nabavku skupog storage prostora već ga možemo dodavati po potrebi.

Legacy VS Cloud Mnoge organizacije i dalje zavise od svoji LOB aplikacija koje su tehnološki zastarele ali i dalje finansijski opravdavaju svoje postojanje. Zbog takvih servisa i aplikacija fazni i hibridni pristup transformacije ka Cloud- je preporučen. Uspostavljanje Mail, Web servisa na Cloud u početku znatno olakšavaju detaljniji rad na Legacy servisima i kontrolu njih na putu u CLoud.

OSTAVI KOMENTAR

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *