UPOZNAJTE NAŠE
EKSPERTE

Idealan spoj za vrhunske rezultate – iskustvo,
tehnološka ekspertiza i vodeći IT sertifikati

ALEKSANDAR PAVLOVIC

Business Development Manager for Oracle Products Portfolio

KRATAK PRIKAZ

Proaktivan i dinamičan IT stručnjak sa preko 20 godina iskustva. Glavne oblasti Aleksandrove ekspertize su poslovna analitika i enterprise arhitektura.

Aleksandar se pridružio Comtrade-u u decembru 2015. godine i od tada tesno sarađuje sa Oracle Product Development divizijom na planiraju i osmišljavanju i internacionalne komunikacione strategije.

Pored IT konsaltinga i project menadžmenta, zadužen je i za implementaciju EPM (Hyperion) Cloud-a i BI/Data Warehouse rešenja.

Aleksandar takođe poseduje veliko iskustvo u oblastima Data i Process integracije, EPM/BI Solution arhitekture i Content Management rešenja.

Tehnološka eksperiza:

 • BI EE
 • Hyperion Solutions
 • ODI
 • Database
 • WebCenter

Sertifikati:

 • Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Specialist
 • Hyperion Planning 11.1.2 Implementation Boot Camp
 • Oracle Essbase 11.1.2 Bootcamp
 • Oracle BI EE
 • Oracle Database OCP
 • Hyperion Financial Management (HFM)
 • Oracle Data Integrator