POSLOVNA KOMUNIKACIJA ZA MODERNO PREDUZEĆE

Unapredite poslovne procese i povećajte produktivnost objedinjujući sve kanale komunikacije u jedinstveno, integrisano okruženje.

ZAŠTO VAM JE NEOPHODNO REŠENJE ZA OBJEDINJENJE KOMUNIKACIJE?

Prosečan zaposleni primi oko 80 poruka svakog dana, i one mogu stići kroz sedam različitih kanala: elektronska pošta, glasovna pošta, instant poruke, društvene mreže, faks, mobilni telefon. Brojnost kanala kojima informacije stižu do zaposlenih dovodi do fragmentacije njihove pažnje, što dovodi do ogromnih organizacionih problema i gubitaka u kompanijama.

Kreiranje modernog poslovnog okruženja baziranog na mobilnoj, više-kanalnoj komunikaciji može predstavljati veliki izazov. Često unutar kompanija ne postoji dovoljno iskustva potrebnog za uspešnu instalaciju i puštanje u rad rešenja za objedinjene komunikacije. Pored toga, povezivanje novog rešenja sa prethodnim sistemima komunikacije može biti izuzetno kompleksan zadatak.

NAŠ PRISTUP

Naši stručnjaci će raditi zajedno sa vama na izgradnji sveobuhvatnog rešenja za objedinjene komunikacije koje će uvesti jedinstveno multimedijalno okruženje u vaše poslovanje.
Uzećemo u obzir sve važne aspekte vašeg poslovanja: industrijsku granu u kojoj poslujete, broj zaposlenih, da li imate zaposlene koji rade na terenu, postojeće sisteme i tehnologije koje koristite, i na osnovu toga predložiti najkraći put ka uvođenju tehnologija koje u potpunosti odgovaraju vašem biznisu.
Pomoći ćemo vam da napravite sigurno, stabilno i efikasno rešenje za objedinjene komunikacije koje će se lako integrisati sa vašim postojećim sistemima i doneti vam značajne uštede u troškovima interne i eksterne komunikacije.

NAŠA PONUDA

Sva rešenja za objedinjene komunikacije koja nudimo su kompatibilna sa najznačajnijim mobilnim platformama i mogu se integrisati sa vašim postojećim poslovnim sistemima.

  • CT UniComm – platforma bazirana na Asterisk rešenju otvorenog koda, koja uključuje module za PBX centrale bazirane na IP tehnologiji, preusmeravanje glasovne komunikacije (Voice Gateway), interaktivne glasovne automate (IVR), kao i pozivne i kontakt centre (Call and Contact Center)
  • Microsoft Lync 2013 (sada Microsoft Skype for Business) – sveobuhvatno rešenje koje se na odličan način integriše sa vašim postojećim Windows okruženjem i Microsoft Office aplikacijama
  • Beezify – rešenje za kolaboraciju mobilnih timova, namenjeno preduzećima svih veličina

ZAŠTO COMTRADE

Profesionalne usluge planiranja i implementacije servisa, kao i održavanja implementiranih rešenja

Višegodišnje iskustvo u upotrebi i implementaciji različitih tehnologija za komunikaciju i kolaboraciju

Iskustvo u povezivanju postojećih sistema sa novim sistemima za saradnju i komunikaciju

ALEKSANDAR FILIPOVIĆ
Infrastructure Services Team Leader
aleksandar.filipovic@comtrade.com
+381 11 2015 650
BRANKO MARKOVIĆ
Services Consultant
branko.markovic@comtrade.com
+381 11 2015 611
JOVAN MILOSAVLJEVIĆ
System Architect
jovan.milosavljevic@comtrade.com
+381 11 4020 126
  • Agencija za privredne registre Republike Srbije – CT UniComm (IP PBX, Voice gw, IVR modules)
  • Narodna skupština Republike Srbije – CT UniComm (IP PBX)