COMTRADE SYSTEM INTEGRATION OPTIMIZACIJA SOFTVERSKIH LICENCI

Više za manje: smanjite troškove i kompleksnost upravljanja licencama i dobijte maksimum od investicije u softver

ISKUSTVO PRAVI RAZLIKU

Kao dugogodišnji Microsoft partner i konsultant, Comtrade System Integration poznaje različite apsekte Microsoft licenciranja. Naš Software Asset Management konsultantski pristup se zasniva na optimizaciji i unapređenju procesa u saradnji sa klijentom. Comtrade SI licencni stručnjaci pomažu klijentima da u najkraćem roku reše sve nedoumice i na brz i isplativ način optimizuju korišćenje softvera unutar svoje kompanije. Projekat započinjemo preliminarnom analizom IT okruženja, nakom čega prikupljamo informacije o stepenu utilizacije, hardverskim i softverskim konfiguracijama. Takođe, predstavljamo korake za optimizaciju licenci i izdajemo dokument koji potvrđuje legalnost softvera.

Prednosti za klijenta

Manji troškovi posedovanja (total cost of ownership – TCO)

Podrška stručnjaka za Microsoft licenciranje (preko 40% naših IT eksperata poseduje Microsoft sertifikate)

Veća produktivnost zaposlenih

Kompletan pregled infrastrukturnog okruženja, usaglašenosti softvera i potencijalnih bezbednosnih pretnji

Naš SAM pristup

Tipičan Software Asset Management angažman se sastoji od četiri ključne faze:

Planiranje

Prikupljanje preliminarnih informacija o postojećem infrastrukturnom stanju, strateškim IT ciljevima i bezbednosnim rizicima

Prikupljanje podataka

Comtrade SAM angažman koristi priznate metodologije za procenu stanja u sledećim oblastima:

  • Autorizovani i neautorizovani uređaji
  • Autorizovan i neautorizovan softver
  • Konfiguracije hardvera i softvera
  • Bezbednost softverskih aplikacija

Analiza podataka

Nakon obrade podataka, sledeći korak je preporuka adekvatnih licenci u skladu sa softverskim instalacijama

Finalne preporuke

Prezentacija rezultata i kreiranje IT, cloud i mobilne strategije u saradnji sa klijentom

SAM RAPID LICENSE TRANSFORMATION

Comtrade SI licencni stručnjaci pomažu klijentima da u najkraćem roku reše sve nedoumice i na brz i isplativ način optimizuju korišćenje softvera unutar svoje kompanije. U ovom webinaru naš stručnjak će vam objasnati ključne faze koje morate proći na vašem SAM putu.

POGLEDAJ WEBINAR

NAŠI KLIJENTI

ZAŠTO COMTRADE

Dugogodišnji Microsoft partner

Microsoft partner od 2001, Gold partner od 2004. i Licensing Solution Partner od 2009.

Iskusni stručnjaci

Naši inženjeri i projekt menadžeri poseduje vodeće industrijske sertifikate i konstantno nadograđuju znanje kroz treninge, obuke i programe sertifikacije.

Microsoft SAM ekspertiza

Microsoft Certified Professional Software Asset Management (SAM) – Core ID 713.

Konkurentne cene

Zahvaljujući partnerstvima sa vodećim vendorima u mogućnosti smo da ponudimo konkurentne cene za veliki broj proizvode iz našeg portfolia.

MARICA MARIČIĆ
LSS Solutions Specialist
marica.maricic@comtrade.com
+381 65 2096 109