KORAK PO KORAK DO IDEALNOG WEB PORTALA

Pobrinućemo se da kompletan put do vašeg novog web portala, od vizije do puštanja u rad, bude jedno ugodno iskustvo.

ŠTA VAS OČEKUJE PRI IZRADI WEB PORTALA?

Uz pomoć web portala moći ćete da efikasno povežete dva vaša najvrednija resursa – informacije i ljude. Ali, proces implementacije i održavanja web portala može da bude veoma komplikovan. Taj proces zahteva duboko razumevanje i analizu vaših poslovnih procesa, potreba korisnika, postojećih tehnologija, dostupnih platformi za portale, kao i funkcionalnosti samih tih platformi.

Ako krenete u proces kreiranja web portala, suočićete se sa brojnim izazovima: interne informacije se nalaze zarobljene u sistemima koji nisu pravilno integrisani i kojima se teško pristupa, potrebno je integrisati različite platforme i tehnologije, obučiti korisnike, upravljati sadržajem, kao i doneti odluku – koje funkcionalnosti portala su najvažnije za vaš biznis.

OD IDEJE DO REALIZACIJE

Naši specijalisti za portale će raditi zajedno sa vama tokom svih faza razvoja vašeg web portala – od planiranja i izrade dizajna, preko konfigurisanja, do puštanja u rad i testiranja. Mi koristimo strukturiran pristup i proverene metodologije kako bismo saznali sve što je potrebno o strukturi vaše organizacije, vašim poslovnim procesima, industriji u kojoj poslujete i vašim potrebama za sadržajem. Pokrivamo sve aspekte projektovanja i implementacije web portala, uključujući i tehničke, organizacione, funkcionalne i informacione.

NAŠA PONUDA

Specijalizovali smo se za izradu portala baziranih na Liferay tehnološkoj platformi, vodećem rešenju za korporativne portale baziranom na softveru otvorenog koda (open source). Liferay nudi kombinaciju unapred definisanih sadržaja i specifičnih sadržaja napravljenih prema zahtevima korisnika, obezbeđujući prvoklasni izgled i iskustveni doživljaj svim korisnicima.

Naši portali unapređuju poslovne procese zahvaljujući:

 • Uspostavljanju jedinstvene, centralne lokacije za saradnju i deljenje informacija, koja se lako može prilagoditi potrebama pojedinačnih korisnika
 • Bržoj i efikasnijoj organizaciji interne komunikacije
 • Unapređenju procesa donošenja odluka, usled precizno definisanih procedura i tokova informacija

NAŠA EKSPERTIZA

DIZAJN INTERFEJSA PORTALA

 • Dizajn zajedničkih elemenata interfejsa
 • Najmoderniji dizajnerski koncepti
 • Responsivni web dizajn

TESTIRANJE SISTEMA

 • Testiranje stepena integracije
 • Ispitivanje izdržljivosti sistema
 • Ispitivanje sigurnosti sistema
 • Testiranje kvaliteta
 • Testiranje stope usvajanja

DIZAJN ARHITEKTURE SISTEMA

 • Dizajn aplikacija
 • Dizajn baza podataka
 • Dizajn infrastrukture

OBUKE

 • Obuke krajnjih korisnika
 • Obuke za specijalizovane proizvode
 • Radionice za tehničku primopredaju

RAZVOJ I KONFIGURISANJE SISTEMA

 • Podešavanje korisničkih profila
 • Konfigurisanje sistema za upravljanje podacima (CMS)
 • Definisanje procedura
 • Izrada master šablona
 • Razvoj elemenata i dodataka
 • Integracija sistema

ODRŽAVANJE PORTALA

 • Upravljanje sadržajem i ažuriranje
 • Podrška za ispravljanje bagova i primenu zakrpi
 • Preventivno održavanje

ZAŠTO COMTRADE

Iskusni specijalisti za portale: softverski inženjeri, inženjeri za proveru kvaliteta, sistem-inženjeri, inženjeri za infrastrukturu, arhitekte specijalizovanih rešenja, i projekt menadžeri

Detaljno poznavanje tehnoloških izazova sa kojima se suočavaju kompanije kada je u pitanju upravljanje korporativnim sadržajima

Iskustvo u izgradnji različitih tipova portala: korporativnih, B2B, portala za korisničku podršku...

DJORDJE PETROVIĆ
Business Consultant
djordje.petrovic@comtrade.com
+381 11 2015 625
 • Comtrade Group – aplikacija e-Tender
 • Poreska uprava Republike Srbije – portal ePorezi