ZAŠTITA
ŽIVOTNE SREDINE

Zato što znamo da moramo da uradimo više za
buduće generacije

NAŠ PRISTUP

Od samog nastanka kompanije neformalno smo težili da smanjimo uticaj naših poslovnih aktivnosti na sredinu u kojoj živimo i radimo. Bez obzira na činenicu da mi kao kompanija koja se bavi softverskim rešenjima nemamo veliki uticaj na životnu sredinu, svesni smo sopstvene odgovornosti da je i najmanji uticaj potrebno kontrolisati i minimizirati. Zbog toga smo sredinom 2011. godine odlučili da se i formalno bavimo ovim pitanjem i unutar kompanije pokrenuli Inicijativu za zaštitu životne sredine “Life is Green” sa glavnim ciljem da se uspostavi i primeni Sistem Upravljanja Zaštitom Životne Sredine. (Environmental Management System – EMS) u skladu sa ISO 14001 standardom.    

LIFE IS GREEN

U martu 2013. godine Comtrade System Integration je i zvanično sertifikovao svoj EMS prema zahtevima ISO 14001 standarda. Odlučni smo u nameri da naše poslovanje u potpunosti nastavimo na ekološki svestan način i u skladu sa politikom zaštite životne sredine kao integralnim delom našeg EMS-a.

PREUZMITE PDF

SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE

Kompanija je odredila kontekst u okviru kog posluje, identifikovala potrebe i očekivanja relevantnih zainteresovanih strana koje mogu da utiču na performanse sistema upravljanja zaštitom životne sredine i utvrdila predmet i područje primene sistema menadžmenta zaštite životne sredine.

PREUZMITE PDF